15.03.2010

CONSTANTINOPEL IS EEN MOOIE STAD - Jan Glas en Anneke Claus zijn uitgenodigd om een groep studenten van de RUG-faculteit Kunst, Cultuur en Media te vergezellen op een zevendaagse excursie naar Istanbul, Culturele Hoofdstad van Europa van het jaar 2010.

Op maandag 3 mei verzorgt studievereniging IK onder de noemer Voices from the Beyond - Dutch and Turkish poetry een literaire avond op het Nederlands Instituut Turkije, waar behalve Glas en Claus ook de Turkse dichters Roni Margulies en Gonca Ozmen uit eigen werk voorlezen. Na afloop volgt een discussie onder leiding van Sjoerd-Jeroen Moenandar, docent literatuur KCM en chef excursie.

10.03.2010

KAKA - Ziehier een kort filmpje van het kijk- en leesboek Shit, poep - de deerniswekkende lotgevallen van een drol. Op verzoek van het CBK fabriekte vormgever Hugo Engwerda 200 exemplaren van het boekje voor de door Henk van Os samengestelde expositie Jong in Groningen - Kunst uit de periode 1945-1975. Hij vroeg Anneke om een tekstuele bijdrage, die overeenkomstig het onderwerp van de foto's vrij laag bij de gronds uitpakte.

21.03.2010

DAT GAAT MET STROKARTON - Op woensdagavond 24 maart vindt in Cafe de Sleutel, Groningen de seizoensopening van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Letterkunde plaats.

Stadsdichters Lenze L. Bouwers (Zwolle 2007-2009) en Anneke Claus (Groningen 2009-2011) lezen stadsverzen voor. Saskia Bak, directeur van het Fries Museum in Leeuwarden, geeft een korte lezing over kunst en kunstbeleid in nieuwe musea. En Douwe Draaisma, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de RUG, vertelt over zijn jongste studie naar zijn oudste thema: vergeten.