19.11.2010

VACATURE - Groningen zoekt een nieuwe stadsdichter. B&W roepen kandidaten op zich voor 5 december aan te melden. De benoemingscommis- sie maakt aan het slot van de Poeziemarathon op 27 januari bekend wie het ambt van van 2011 tot 2013 zal bekleden. Kandidaten moeten op zijn minst in de gemeente Groningen wonen en een professioneel niveau hebben, dwz. dat ze al eerder gepubliceerd en/of opgetreden hebben. Of daar helemaal klaar voor zijn.    MEER >>

22.11.2010

LIEG IK SOMS - Hugo Claus, van wie sommige mensen denken dat hij mijn vader was, had een hekel aan vragen over zijn persoonlijk leven. Daarom beantwoordde hij ze zelden serieus. Ik ben een zigeunerkind, zei hij tegen een interviewer, vandaar dat ik zo prachtig viool speel. De volgende dag beweerde hij dat hij uit een mijnwerkersnest kwam.    MEER >>

30.11.2010

WITH TSJALLING - Op vrijdag 3 december opent Tsjalling Venema in de Groningse Oosterstraat zijn kraakverse Gallery With Tsjalling. Op de openingsexpositie room, over onbehagen in de huiselijke omgeving, is werk te zien van Bram de Jong, Lilian Kreutzberger, Stefan Serneels en Wim Bosch. Anneke trapt af met een paar ontoepasselijke verzen.