We weten allemaal dat we maandelijks veel vaste lasten hebben die we moeten betalen. Het zou heerlijk zijn als wie die lasten zouden kunnen verminderen. In veel gevallen is dat mogelijk, maar dan moet u alle lasten die u heeft eens goed onder de loep nemen. Methoden om te besparen.

Tip 1: Besparen op de maandelijkse woonlasten.

Wanneer u een eigen woning heeft dan zijn de maandelijkse woonlasten voor een groot deel afhankelijk van uw hypotheek. Daarbij komen ook de verzekeringen die u heeft voor de inboedel en opstal.  Voor veel huizenbezitters zijn de maandelijkse kosten voor de hypotheek het grootst. In veel gevallen kunt u daarop besparen door het oversluiten van uw hypotheek. Bij andere bankinstellingen, die een hypotheek verstrekken, kan het rentepercentage lager liggen dan wat u betaalt.  Dan kan het oversluiten een groot voordeel opleveren. Ook kunt u bij uw huidige bank de maandelijkse hypotheeklasten in veel gevallen verlagen door het aanvragen van de renteopslag of door rentemiddeling. U breekt dan als het ware uw rentevaste periode open om een nieuwe renteperiode aan te gaan. Maak daarvoor een afspraak bij uw huidige bankinstelling en laat u daarover goed voorlichten. U kunt ook uw inboedelverzekering en woonverzekering via Overstappen.nl vergelijken. Het is zo gebeurt en helemaal gratis. U kunt ook het maandelijkse bedrag dat u voor uw hypotheek moet betalen verlagen door de teruggave die u door de hypotheekaftrek krijgt, maandelijks uit te laten betalen. Laat alle mogelijkheden bekijken door een onafhankelijk adviseur. In veel gevallen kunt u behoorlijk besparen op de maandlasten voor wat betreft de hypotheek.

Tip 2: Verzekeringen.

Op de eerste plaats moet u nagaan wat u voor de verzekeringen maandelijks of jaarlijks aan premie moet betalen. Soms is het overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij een goede optie. Verzeker u alleen voor wat noodzakelijk is. Daarbij kunt u denken aan de verzekering bij overlijden, medische kosten, rechtsbijstand en de WA-verzekering. Het is vaak ook nuttig om de inboedel- en opstalverzekering eens goed te bekijken. Kijk wat u aan premie moet betalen bij een andere maatschappij voor dezelfde dekking. Dat kan soms een behoorlijk voordeel opleveren.

Tip 3: Denk aan de verbruikskosten van uw energie.

Het is verstandig om jaarlijks te bekijken wat de goedkoopste energieleverancier is. U kunt in veel gevallen besparen door naar een andere energieleverancier over te stappen. In veel gevallen krijgt u welkomstbonussen of kortingen. Let ook zelf op het verbruik van uw energie. Vaak kunt u besparen door het energieverbruik te verminderen. Zet tijdig de apparaten uit die u niet gebruikt. Ook kunt u overwegen om zonnepanelen of een warmtepomp te gaan gebruiken.

Tip 4: Zorg voor een goed onderhoud.

Het is in veel gevallen nuttig om een onderhoudscontract af te sluiten. Dat kan voor de apparaten in huis, zoals de cv- installatie, maar ook voor het dak en dergelijke. Door een contract bij een erkende loodgieter kunt u voorkomen dat u een lekkage op uw dak krijgt. De loodgieter zal het dak bij controle goed inspecteren. Het dak moet de bewoner beschermen tegen regen, sneeuw, storm, vorst, hagel, lage temperaturen en hitte. Hij zal jaarlijks de belangrijke zaken controleren zoals bijvoorbeeld scheuren in de pannen en wanneer het nodig is deze herstellen. Lekkages moeten voorkomen worden. Daarvoor moeten ook jaarlijks de goten worden schoongemaakt

Tip 5: Abonnementen die u maandelijks betaalt.

U zou kunnen bekijken welke abonnementen die u heeft noodzakelijk zijn. Daarbij kunt u denken aan de tv, bellen en internet. Ook de abonnementen op week of maandbladen moeten in het overzicht worden meegenomen.