Een manier van biologisch boeren is door het gebruik maken van wilde bloemenmengsel kopen De vakhandel. De boeren die nu doen aan intensieve landbouw hebben het zwaar. Door de stikstof uitstoot en de klimaatcrisis zijn er plannen om de regels voor boeren strenger te maken. Dit betekent dat ze veel minder stikstof mogen uitstoten en dit leidt automatisch tot het houden van minder dieren. De boeren zijn tegen dit idee omdat het houden van minder dieren juist minder rendabel is. Om wel nog genoeg te verdienen waardoor je bedrijf kan blijven bestaan, is door biologisch te boeren. Biologische producten leveren meer geld op waardoor de boer minder producten kan verkopen terwijl er nog evenveel verdient kan worden als het verkopen van veel reguliere producten.

Mengsels voor op de boerderij

Ondanks dat boeren graszaad bestellen De vakhandel, kunnen ze ook juist bloemenmengsels gebruiken voor het bedrijf. Bloemenmengsels trekken bijen en vlinders aan die tegelijkertijd ook weer de gewassen kunnen bestuiven. Biologisch boeren betekent dat er geen gifstoffen worden gebruikt om onkruid dood te spuiten. Omdat boeren van deze methode geen gebruik kunnen maken, moeten zij met een andere oplossing komen. Er zijn bedrijven die onkruid met de hand weghalen of gebruik maken van een milieuvriendelijke bestrijdingsmethode. Dat bijen de gewassen en fruitbomen bestuiven is op zichzelf al gunstig, maar het inzaaien van bloemenmengsels is ook een manier om het uitsterven van de bijen te voorkomen. Een bloemenmengsel kan bijvoorbeeld ook in achtertuin gebruikt worden. Je hoeft er dus geen boerderij of grote stukken grond voor te hebben. In principe is het weinig moeite voor iets wat heel veel oplevert!

De bodemstructuur van grond

Een biologische boeren hoeven geen tuinaarde aanbieden kopen, omdat er op het land al genoeg grond is. Wel moeten de boeren de bodemstructuur in de gaten houden. Een stugge en droge grond is geen goed nieuws voor boeren. Het is juist belangrijk dat de bodemstructuur luchtig en los is. Een manier om de bodemstructuur luchtig te maken, is door middel van het toevoegen van wormen. De wormen die in de bodem geplaatst worden maken gangen en dit zorgt ervoor dat er een luchtige structuur ontstaat in de bodem. Een andere manier om de bodemstructuur losser te krijgen is door verschillende gewassen en planten te verbouwen. Deze diversiteit zorgt ervoor dat het land goed gevoed wordt en qua bodemstructuur vooruitgaat.

Biologische maatregelen voor boeren

Biologische boeren mogen geen gebruik maken van kunstmest. Aangezien het gebruiken van kunstmest voor boeren een grote rol speelt, moesten de boeren een alternatief verzinnen. Na het uitvoeren van verschillende experimenten is er een manier gekomen om een biologische meststof te maken. Het idee was om klaver en luzerne op het land te laten groeien. Nadat deze vlinderbloemige uitgegroeid waren, werden ze van het land gehaald en door elkaar gehusseld. Het eindproduct werd over het land gestrooid en dit werkte als biologische mest. Naast het feit dat klaver en luzerne gebruikt kunnen worden als mest, zorgen ze ook voor het opnemen van stikstof en zijn het natuurlijke bronnen van eiwit.